logoenmkЛабораторија за радиофармација

Лабораторијата за радиофармација е составен дел на Катедрата по Фармацевтска хемија при Факултетот за медицински науки

Лабораторијата за радиофармација

Лабораторијата за радиофармација е составен дел на Катедрата по Фармацевтска хемија при Факултетот за медицински науки. Лоцирана е на Кампус 2, а започна со работа во 2013 година. Лабораторијата е наменета да извршува истражувачка, апликативна и едукативна дејност.